Кадровий супровід

Центр забезпечує комплексне і професійне ведення кадрового діловодства з дотриманням усіх норм чинного законодавства України та оптимальної розстановки кадрів для компанії клієнта кадрового обслуговування.

Ми пропонуємо ведення наступних робіт:

 • налагодження кадрового діловодства «з нуля»
 • кадровий аудит (первинний, поточний, перед перевіркою)
 • складання положень про структурні підрозділи, штатного розпису, посадових інструкцій, проектів трудових договорів (контрактів), правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, інструкцій з охорони праці, ведення журналів, графіків відпусток
 • оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення з роботи; особливості прийому та звільнення окремих категорій громадян; правовий супровід вивільнення працівників, скорочення штату працівників
 • оформлення випробування при прийнятті на роботу, простоїв, надурочних робіт, відпусток, відсутності на роботі у зв'язку з непрацездатністю тощо
 • оформлення матеріалів про порушення трудової дисципліни
 • розробка систем атестації, мотивації
 • консультування з питань найму, звільнення працівників, інших питань трудового законодавства
 • підготовка та подача звітності в центри зайнятості
 • представництво у вирішенні трудових спорів
 • проведення тренінгів, семінарів з питань трудового права